सूचनाहरु

  • परामर्श सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

    नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, तारा गाउँ विकास समितिद्वारा चालु आ.व. २०७२÷०७३ को पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्र वरपर रहेका गाउँमा होमस्टेको संभाव्यता अध्ययन गर्ने र विभिन्न भौगोलिक स्थानमा संचालन गरिने होमस्टे (घरबास) पर्यटन विकास तालिमका लागि देहाय अनुसारको सम्बन्धित...

  • परामर्श सेवा लिने सम्बन्धी सुचना

    परामर्श सेवा लिने सम्बन्धी सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।५।८) नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय, तारा गाउँ विकास समितिव्दारा चालु आ.व. २०७३/०७४ को पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत होमस्टेको संभाव्यता अध्ययन, प्रभावकारीता (Impact Study) अध्ययन, तालिम, पूर्वाधार विकास र श्रव्यद दृश्य सामग्री तयार गर्नका लागि देहाय अनुसारको परामर्श सेवा आवश्यक...

  • होमस्टेको विवरण पठाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

    होमस्टेको विवरण पठाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।५।८)   नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय, तारा गाउँ विकास समितव्दारा चालु आ.व. २०७३/०७४ को पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उत्कृष्ट होमस्टेको पहिचान गरी पुरस्कृत गर्न, होमस्टेको ब्रोसर तयार गर्ने, होमस्टे सामुदायिक भवन एवं पदमार्ग निर्माण गर्ने र होमस्टे गाउँमा...