सूचनाहरु

  • लिलाम बिक्रीकाे सिलबन्दी बाेलपत्र अाव्हान सम्बन्धी सूचना

    नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय तारा गाउँ विकास समिति लिलाम विक्रीको सिलवन्दी बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।५।२१) यस तारा गाउँ विकास समितिको सम्पत्तिखातामा मौज्दात रहेका तर प्रयोगमा नरहेका जिन्सी मालसामानहरु जे जस्तो अवस्थामा छन सोही अवस्थामा सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम विक्री गरिने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना...