उद्देश्यहरु

(काम कर्तव्य र अधिकार)


क. नेपालमा आउने विदेशी पर्यटहरुलाई नेपाली कला, संस्कृति र रहनसहन सित बढी परिचित तुल्याउन नेपाली शैलीका आवासगृह, चमेनागृह र अन्य आवश्यकीय भवनहरु स्थापना र संचालन गर्ने,
ख. विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपालका विभिन्न भागमा प्रचलित सांस्कृतिक रितिरिवाजको जानकारी गराउने,
ग. विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपालको आतिथ्य, मैत्री र सदभावनासित परिचित तुल्याउने,
घ. विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल र नेपालीपनको परिचय गराई नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री र सदभावना जगाउन प्रयत्न गर्ने,
घ१. ग्रामीण पर्यटन उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड वा सरकारी वा सम्वन्धित स्थानीय निकायसंग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्ने,
घ२. ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय संचालन गर्न अभिप्रेरित गर्न अन्तरक्रिया, गोष्ठि तथा चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने,
घ३. समितिको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने,
ड. तारा गाउँको विकास तथा संचालनको लागि आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्ने ।