विद्यमान विभाग

समितिको विद्यमान विभाग (महाशाखा/शाखा) :

image description

सि.नं.

महाशाखा/शाखा

कार्यरत कर्मचारी संख्या

पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सेवा महाशाखा

 

सामुदायिक ग्रामीण पर्यटन विकास शाखा

 

पर्यटन पूर्वाधार विकास शाखा

 

व्यवसाय विकास शाखा

 

 

१. तारा गाउँ रिसोर्ट होटल नगरकोट

 

 

२. तारा गाउँ रिसोर्ट होटल ककनी

 

 

३. तारा गाउँ रिसोर्ट होटल पोखरा

 

 

४. तारा गाउँ फेवा रेष्टुरेण्ट एण्ड वार, पोखरा

 

आर्थिक तथा प्रशासन महाशाखा

 

आर्थिक प्रशासन शाखा

 

प्रशासन शाखा

 

सम्पत्ति संरक्षण तथा कानून शाखा

 

प्रोक्योरमेण्ट शाखा

 

आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा