परिचय

तारा गाउँ विकास समिति, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम तारा गाउँ विकास समिति (गठन) आदेश अनुसार २०३४ सालमा स्थापना भएको हो । तारा गाउँ विकास समिति, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको विकास समिति हो । तारा गाउँ विकास समिति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय मातहतमा रहेको छ । ग्रामीण जनताहरुको व्यापक सहभागितामा नेपालको पर्यटन उद्योगलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विकास विस्तार गरि सघन एवं समन्वयात्मक ढंगबाट पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्घन गरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपले पर्यटनको प्रतिफल ग्रामीण जनता सम्म पु¥याई ग्रामीण गरीवीलाई न्युनिकरण गर्ने...

पुरै हेर्नुहोस्

अध्यक्षको तर्फबाट

सचिब तर्फबाट